Dostupnosť v jednotlivých lokalitách:

 • Babindol90%
 • Branč80%
 • Čeladice90%
 • Čechynce70%
 • Dolné Obdokovce75%
 • Dyčka80%
 • Dyčka - Majer100%
 • Černík80%
 • Červený Hrádok90%
 • Čierne Klačany85%
 • Čifáre30%
 • Golianovo75%
 • Horný Ohaj 50%
 • Hosťová60%
 • Hosťovce90%
 • Choča 90%
 • Ivanka pri Nitre80%
 • Janíkovce75%
 • Jedľové Kostoľany - osada Brezov štál99%
 • Lovce70%
 • Lúčnica nad Žitavou75%
 • Klasov90%
 • Komjatice 50%
 • Kmeťovo75%
 • Machulince80%
 • Malanta90%
 • Malá Maňa 100%
 • Malé Chyndice90%
 • Malé Vozokany 90%
 • Malý Cetín90%
 • Malý Lapáš80%
 • Mankovce70%
 • Martin nad Žitavou60%
 • Martinová90%
 • Melek80%
 • Michal nad Žitavou80%
 • Mojzesovo90%
 • Nemčiňany90%
 • Neverice75%
 • Nevidzany 75%
 • Nitra 50%
 • Krškany45%
 • Nitra - Čermáň50%
 • Nitra - Zobor75%
 • Nitrianske Hrnčiarovce80%
 • Podhájska30%
 • Pohranice85%
 • Prílepy75%
 • Radava50%
 • Slažany80%
 • Slepčany80%
 • Štitáre75%
 • Tajná80%
 • Telince50%
 • Tesárske Mlyňany75%
 • Topoľčianky75%
 • Velčice85%
 • Veľká Maňa 85%
 • Veľké Chyndice90%
 • Veľké Vozokany100%
 • Veľký Cetín95%
 • Veľký Kýr 55%
 • Veľký Lapáš75%
 • Vieska nad Žitavou75%
 • Vinodol85%
 • Vlkas55%
 • Volkovce95%
 • Vráble95%
 • Vráble -vinice95%
 • Zlaté Moravce45%
 • Zlatno85%
 • Žikava85%
 • Žitavany90%
 • Žitavce 15%

Facebook